donderdag 26 februari 2015

CLT-GENT Website

Beste mensen,

Sedert kort is er nu ook een website van de CLT-Gent.
Klik op de onderstaande foto en u wordt direct doorverbonden!


maandag 11 augustus 2014

Knappe visie op Meulestede

'Knappe visie op Meulestede’ - 07/05/2014 16:52:07 Gent – Drie mogelijke fases volgens de Bouwmeester. Boven: de CLT-woningen kunnen op een terrein tussen New Orleansstraat en Marseillestraat.Midden: Het binnengebied aan de Meulesteedsesteenweg kan ‘budgetvriendelijke woningen’ met collectieve tuinen krijgen.Onder: Het veld ter hoogte van Meulestedebrug krijgt notariswoningen met tuinen. Rond de kerk komt een woonerf. if/Vlaamse bouwmeester ‘De opdracht was: zoek een ruimte waar een CLT-project voor gezamenlijk wonen kan komen op de kop van Meulestede. Maar de Vlaamse bouwmeester heeft een heel nieuwe, zeer interessante visie voor Meulestede ontwikkeld. Ik wil ze voorleggen aan de buurt’, zegt woonschepen Tom Balthazar. ‘Al snel hebben de mensen die bezig waren met dat project ons laten weten dat ze het liever breder wilden bekijken. Het resultaat is zeer interessant. Enkele slechtgebruikte groenzones zijn zo duidelijk in kaart gebracht, evenals de mogelijkheid om nieuwe woonblokken te creëeren. In de studie is de bouwmeester er in geslaagd om meer groene ruimte vrij te maken door een herinrichting.’ In de plannen krijgt het huidige stuk groen rond het OCMW-dienstencentrum De Waterspiegel een prominentere rol. De Marseillestraat verdwijnt als verbindingsweg. Klik hier en lees meer in De Gentenaar van woensdag 07 mei.

donderdag 8 mei 2014

Woonschepen enthousiast over project Vlaams bouwmeester

‘Knappe visie op Meulestede’


Drie mogelijke fases volgens de Bouwmeester. Boven: de CLT-woningen kunnen op een terrein tussen New Orleansstraat en Marseillestraat.Midden: Het binnengebied aan de Meulesteedsesteenweg kan ‘budgetvriendelijke woningen’ met collectieve tuinen krijgen.Onder: Het veld ter hoogte van Meulestedebrug krijgt notariswoningen met tuinen. Rond de kerk komt een woonerf. if/Vlaamse bouwmeester

‘De opdracht was: zoek een ruimte waar een CLT-project voor gezamenlijk wonen kan komen op de kop van Meulestede. Maar de Vlaamse bouwmeester heeft een heel nieuwe, zeer interessante visie voor Meulestede ontwikkeld. Ik wil ze voorleggen aan de buurt’, zegt woonschepen Tom Balthazar. ‘Al snel hebben de mensen die bezig waren met dat project ons laten weten dat ze het liever breder wilden bekijken. Het resultaat is zeer interessant. Enkele slechtgebruikte groenzones zijn zo duidelijk in kaart gebracht, evenals de mogelijkheid om nieuwe woonblokken te creëeren. In de studie is de bouwmeester er in geslaagd om meer groene ruimte vrij te maken door een herinrichting.’ In de plannen krijgt het huidige stuk groen rond het OCMW-dienstencentrum De Waterspiegel een prominentere rol. De Marseillestraat verdwijnt als verbindingsweg. Bron: Nieuwsblad, woensdag 7 mei 2014

zaterdag 7 december 2013

Commity Land Trust krijgt bouwgrond op Meulestede

De eerste Gentse Community Land Trust (CLT) werd gisterenavond boven de doopvont gehouden. Dat is een nieuwe woonvorm waarbij de CLT de bouwgrond in eigendom heeft en de bewoner alleen maar de prijs van de bouw van een woning moet betalen. De CLT moet een antwoord bieden op de steeds stijgende woningprijzen in Gent. Het idee voor de wooncoöperatie groeide bij de dienst Samenlevingsopbouw van Stad Gent. Kris Dom (Samenlevingsopbouw): ‘We hebben vanavond met zes leden de vzw opgericht. Er is ook interesse van een twintigtal bewoners uit Sint-Amandsberg, waar het project zou starten.’ Zou, want intussen heeft de Gentse CLT uitzicht gekregen op een stuk bouwgrond elders. ‘We onderzoeken waar in Meulestede we dit project kunnen onderbrengen’, zegt schepen voor Wonen Tom Balthazar. ‘Via het OCMW proberen we in Sint-Amandsberg iets te realiseren rond noodkopen, waarbij mensen slechte woningen kunnen kopen en dan hulp en premies krijgen om ze op te knappen.’ ‘We moeten ook nog een stichting of een fonds oprichten dat het beheer van de gronden zal doen’, aldus Dom. Bron: Nieuwsblad, zaterdag 07 december 2013

donderdag 10 oktober 2013

Sociale innovatie voor een andere samenleving - CLT Gent

Sociale innovatie voor een andere samenleving – CLT Gent Naast technologische innovatie, wordt nu ook sociale innovatie een begrip. Voor middenveldorganisaties, vrijwilligers, (sociale) ondernemers en dienstverleners zijn onderzoek en ontwikkeling immers ook een grote meerwaarde. “Zeker gezien zij een vooraanstaande rol spelen in het omgaan van onze samenleving met uitdagingen zoals vergrijzing, verstedelijking, wonen en kinderarmoede. Innovatie begint bij mensen, en moet ook voor mensen zijn”, zegt minister van Innovatie Ingrid Lieten. Zij opent de Sociale InnovatieFabriek, en tegelijk starten er 20 projecten van sociale innovatoren die op een verfrissende manier antwoorden bieden op maatschappelijke behoeften. CLT – één van de 20 sociale innovatoren die op een verfrissende manier antwoorden bieden op maatschappelijk behoeften. Samenlevingsopbouw Gent wil in samenwerking met Domus Mundi een project uitwerken waarbij ‘noodkopers’ geholpen worden in het kwalitatief renoveren van hun woning. Onder noodkopers worden gezinnen verstaan die – deels uit noodzaak – een kwalitatief minderwaardige woning hebben aangekocht. Hen ontbreekt vaak de (financiële) mogelijkheid om deze woning naar behoren te renoveren. De aandacht gaat naar het uitwerken van een systeem waarbij prefinanciering van een langdurige goedkope lening mogelijk wordt, evenals het uitwerken van een begeleidings- en ondersteuningsproject. Via samenwerking met het OCMW Gent (prefinanciering) en een persoonlijk leertraject wordt de woonsituatie van deze kwetsbare doelgroep gezonder, veiliger, kwalitatiever, energiezuiniger en wordt ze betrokken bij stadsvernieuwing. Het is eveneens een manier om het verouderd woonweefsel in steden effectief en efficiënt aan te pakken. Gezien de lening pas op lange termijn terugbetaals wordt, komt ze tegemoet aan de terugbetalingscapaciteiten van de eigenaars en heeft ze ook geen effect op de dagelijkse levenskwaliteit van deze maatschappelijk kwetsbare groep mensen.

vrijdag 13 september 2013

Internationale CLT - tweedaagse

Op 1 en 2 juli vond de internationale CLT 2-daagse plaats. De eerste dag ging door in Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen was zo lief om ons haar lokalen ter beschikking te stellen. De tweede dag ging door in Brussel in het hoofdgebouw van het ACW. Er kwamen sprekers uit de VS en Engeland. Geïnteresseerden kwamen uit gans Europa. Er was vertegenwoordiging uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Zwitserland.
 
 


Op uitstap naar inspirerende projecten

De bus kwam ons  ophalen in dampoort
 
 
 
 
We zetten koers richting Kortrijk
 
 
Daar worden we met veel enthousiasme onthaald door Herman Jult

We krijgen een rondleiding in de CO²-neutrale vennewijk
 
deze sociale appartmenten zijn passief

 
 Daarna zetten we koers richting oudenaarde

Waar we uitleg krijgen over houtskletbouw 
En dan keren we terug naar Gent

Waar we bij leren over de constructiemogelijkheden van bamboe

 
Samenhuis opendeur 18 mei
 
We kregen heel interessante uitleg in het Biloba-huis.

 
Hier zullen ouderen zij aan zij leven.

 
Dit oude gebouw wordt omgetoverd tot de maquette.


 
Daarna zetten we koers richting Etterbeek waar we op bezoek gingen bij Maison Abbeyfield.
 
 
Dit is een co-housing project voor senioren.


 
De living en de keuken is gemeenschappelijk