Charter


Charter voor de oprichting van een Community Land Trust in Gent

Gent staat voor grote uitdagingen

Er is een enorme nood aan bijkomende betaalbare woningen voor lage inkomensgroepen.
Er moet verder geïnvesteerd worden in de leefbaarheid van een aantal buurten. Daarbij moet er voor gezorgd worden dat de economische meerwaarde gegenereerd door stadsvernieuwings-programma’s in de eerste plaats ten goede komt aan de gemeenschap (in plaats van aan individuele vastgoedbezitters), en dat sociale verdringing in opwaarderende wijken wordt tegengegaan.
Er moet gewerkt worden aan levendige, gemengde wijken waar alle bewoners en gebruikers, ook de zwaksten, de kans krijgen en aangemoedigd worden om actieve betrokkenen te worden, en de mogelijkheid krijgen om mee hun buurt vorm te geven.
Om de nieuwe uitdagingen aan te pakken zijn nieuwe instrumenten noodzakelijk. In de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en een aantal andere landen is de afgelopen jaren een instrument uitgewerkt dat een krachtig antwoord biedt op al deze uitdagingen, de Community Land Trusts. Wij willen ons hierop inspireren om de eerste Community Land Trust van het Europese vasteland op te richten.

Een Community Land Trust voor Gent

De Trust (De Gentse Wooncooperatie, De Gentse Woontrust) wordt een organisatie zonder winstgevend doel of een coöperatieve vereniging. Ze zal in Gent gronden verwerven, bezitten, beheren en ontwikkelen ten behoeve van en met de gemeenschap. Op die gronden zal ze enerzijds betaalbare woningen creëren voor mensen en gezinnen met een laag inkomen, anderzijds betaalbare productieruimte en gemeenschapsvoorzieningen. Ze zal eigenaar blijven van de gronden, maar het gebruiksrecht ervan afstaan, onder de voorwaarden die ze zelf bepaalt.

Voorwaarden die moeten gerespecteerd worden om deze opdracht te realiseren:

  1. De trust/coöperatie is eigenaar van de gronden waarop ze woningen of andere infrastructuur realiseert, of beschikt over een gelijkwaardig gebruiksrecht erop.  De trust zal haar gronden nooit verkopen, maar zal in tegendeel een actieve verwervingspolitiek voeren.
  1. Op die terreinen creëert de Trust/coöperatie betaalbare woningen. Via subsidies zullen die woningen kunnen verkocht worden onder de marktprijs, waardoor ze toegankelijk worden voor de laagste inkomens. Wanneer de eigenaar zijn woning later wil verkopen, zal de trust die aankopen aan de marktwaarde. De eigenaar moet echter de aanvankelijke subsidie en een belangrijk deel van de eventuele meerwaarde (ongeveer 75%) terugstorten aan de Trust/coöperatie. Deze som zal vervolgens gebruikt worden om de verkochte woning opnieuw toegankelijk te maken voor een nieuwe koper met eenzelfde of zwakker sociaal-economisch profiel.
  2.  De Trust/coöperatie zal democratisch beheerd worden door:
-          de gebruikers van de gronden: bewoners van de huizen en gebruikers van de productieruimtes
-          de andere leden van de Trust/coöperatie: buren, investeerders, middenveld,…
-          leden van de overheid en relevante  administraties, aangeduid door de twee andere partijen.

Het beslissingsorgaan zal zodanig samengesteld zijn dat geen van deze partijen de meerderheid heeft, en dat alle belanghebbenden eerlijk vertegenwoordigd zijn, zodat bij alle beslissingen het algemeen belang  wordt nagestreefd. Naast deze formele mechanismen zal alles in het werk gesteld worden om de democratische dimensie van de Trust/coöperatie uit te bouwen.
  1. De Trust/coöperatie zal kwalitatieve en duurzame woningen op de markt brengen.

Voorgelegd aan volgende ondertekenaars :


Welzijnsoverleg Regio Gent
CAW Artevelde
CAW Visserij
ACW
ABVV
OCMW Gent
Stad Gent
Provincie Oost Vlaanderen
Dienst Wonen
REGent
AGSOB
Netwerk Vlaanderen
Triodos
VDK
Sociaal VerhuurKantoor Woonfonds
De Volkshaard
WoninGent
Vlaams Woningfonds
VMSW
Intercultureel Netwerk Gent
Samenlevingsopbouw Gent
De Sloep
Leerpunt
Solidariteit en Duurzaamheid vzw
Huurdersbond
Habitat et Humanisme
Viktoria DeLuxe
Trafiek vzw
AC
Welzijnsschakels
SIVI
De Zuidpoort
De Beweging van mensen met laag inkomen
Kras
CDO
Vibe
Samenhuizen  vzw
Gent, 29/03/2012Geen opmerkingen:

Een reactie posten