donderdag 10 oktober 2013

Sociale innovatie voor een andere samenleving - CLT Gent

Sociale innovatie voor een andere samenleving – CLT Gent Naast technologische innovatie, wordt nu ook sociale innovatie een begrip. Voor middenveldorganisaties, vrijwilligers, (sociale) ondernemers en dienstverleners zijn onderzoek en ontwikkeling immers ook een grote meerwaarde. “Zeker gezien zij een vooraanstaande rol spelen in het omgaan van onze samenleving met uitdagingen zoals vergrijzing, verstedelijking, wonen en kinderarmoede. Innovatie begint bij mensen, en moet ook voor mensen zijn”, zegt minister van Innovatie Ingrid Lieten. Zij opent de Sociale InnovatieFabriek, en tegelijk starten er 20 projecten van sociale innovatoren die op een verfrissende manier antwoorden bieden op maatschappelijke behoeften. CLT – één van de 20 sociale innovatoren die op een verfrissende manier antwoorden bieden op maatschappelijk behoeften. Samenlevingsopbouw Gent wil in samenwerking met Domus Mundi een project uitwerken waarbij ‘noodkopers’ geholpen worden in het kwalitatief renoveren van hun woning. Onder noodkopers worden gezinnen verstaan die – deels uit noodzaak – een kwalitatief minderwaardige woning hebben aangekocht. Hen ontbreekt vaak de (financiële) mogelijkheid om deze woning naar behoren te renoveren. De aandacht gaat naar het uitwerken van een systeem waarbij prefinanciering van een langdurige goedkope lening mogelijk wordt, evenals het uitwerken van een begeleidings- en ondersteuningsproject. Via samenwerking met het OCMW Gent (prefinanciering) en een persoonlijk leertraject wordt de woonsituatie van deze kwetsbare doelgroep gezonder, veiliger, kwalitatiever, energiezuiniger en wordt ze betrokken bij stadsvernieuwing. Het is eveneens een manier om het verouderd woonweefsel in steden effectief en efficiënt aan te pakken. Gezien de lening pas op lange termijn terugbetaals wordt, komt ze tegemoet aan de terugbetalingscapaciteiten van de eigenaars en heeft ze ook geen effect op de dagelijkse levenskwaliteit van deze maatschappelijk kwetsbare groep mensen.